Sommartorkan ett allt större problem, men även skyfallen

Standard

Väderåret 2020 har börjat varmt. När nu halva året har gått är det drygt 3 grader varmare än normalt, som gäller för Malmö.En ganska kall period i maj kompenserades med råge av en värmebölja i slutet av juni. Dessutom-som vanligt- var torkan utbredd under en lång period under mars-maj, men i juni kom regnen.

 

Under senare år( inte minst 2018) har problemen vad gäller torka blivit allt större i Sydsverige under sommarhalvåret. Årets sommar är inget undantag. Ett flertal kommuner i Skåne har redan infört bevattningsförbud. Under första juliveckan tog dock lågtrycken över och naturen fick efterlängtat regn, lokalt mer än 50 mm. Hur blir nu resten av sommaren? Troligen kommer ett flertal perioder med torka och högsommarvärme i juli och augusti och vattenbristen kvarstår. Klimatet håller på att förändras precis som forskarna hela tiden sagt- allt varmare somrar med allt längre torrperioder, som tillfälligt bryts av häftiga åskskurar. I skyfallen regnmängder, som vi inte upplevt innan-allt oftare passeras 100 mm på en ort under en eftermiddag och det klarar inte våra dagvattenledningar av. Då får man leda vattnet från skyfallen längs markytan ner till lägre liggande områden i naturen. Så eftersom klimatförändringen redan är ett faktum och många inte bryr sig, så måste vi anpassa oss efter de allt större problem, som den ger.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *