Sommaren 2021- ett skolexempel på framtidens extremväder

Standard

Värmeböljorna härjade i början av sommaren- långvariga och nu med temperaturer över 30 grader. Bostäderna är ju bara byggda för att hålla kylan i schack, men inte att stänga ute värmen. Nattetid 27-30 grader under ett flertal veckor ger problem med inte bara sömnen, särskilt för de äldre. Dessutom  alldeles för varmt mitt på dagarna. En värmebölja längtar väl alla efter på semestertid, men nu blir det i hetaste laget. I Sydeuropa svingade temperaturen upp i intervallet 40-50 grader. Det är förstås alldeles för varmt, så vem söker sig dit i framtiden. Verkligen på tiden att lägga solceller på taken, som ger gratis el till kylaggregaten när solen bränner som mest. Torkan/värmen stressade alla växter och skogsbränderna blev många.Så dundrade lågtrycken in i augusti med kyla och skyfall. Och det var inte fråga om vanliga regn. Värst drabbades Gävleområdet  17-18/8 med drygt 160 mm, men även flera skånska städer fick översvämningar och mängderna   hamnade runt 100 mm. Det kom nu så mycket vatten på kort tid att det är tvunget att låta vattenmängderna rinna bort längs gatorna till dammar eller parker. Nergrävda dagvattenledningar är ingen lösning längre. Det är naturligtvis bra att snabbt minska utsläppen av koldioxid, men än så länge ökar bara utsläppen och det betyder alltmer anpassning för extremväder i framtiden. Det stora problemet med skyfall är att också elen kan försvinna. Då stannar samhället. Orkanen Ida i USA släckte strömmen i stora områden med allt vatten, runt 400 mm på kort tid. Kommunerna, som planerar för det väder vi har, måste i stället planera för det väder vi får i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *