Orkanerna på Atlanten har i år varit så många att namnen tagit slut – nu får de namn efter grekiska bokstäver.

Standard

Året 2005 var ett rekordår för tropiska orkaner på Atlanten. Man nådde upp i 28 st inklusive monsterorkanen Katrina mot New Orleans, som fyllde staden med vatten och nära 2000 människor drunknade. De tropiska orkanerna får sin kraft och energi från varma hav. Ju varmare, desto mer energi till orkanen. I en allt varmare värld, som vi människor bidrar till, kan man därför räkna med att orkanerna betydligt oftare växer till den värsta klassen 5 och förstör allting vid kontakt med kusten. Vindstyrkan når ofta upp i dubbel orkan(60-70 m/s) och regnmängden mer än vad som kommer normalt på ett helt år. Vindarna piskar upp vågorna till 5-10 m och förstörelsen blir total där orkanen går i land. Dagens storm längs främst norra västkusten är resterna av den tropiska orkanen Zeta, som höjt energin i ett av många atlantiska lågtryck, som drabbat oss sista tiden.

Atlantic Names

Atlantic Pronunciation Guide (PDF)

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Laura

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Ana

Bill

Claudette

Danny

Elsa

Fred

Grace

Henri

Ida

Julian

Kate

Larry

Mindy

Nicholas

Odette

Peter

Rose

Sam

Teresa

Victor

Wanda

Alex

Bonnie

Colin

Danielle

Earl

Fiona

Gaston

Hermine

Ian

Julia

Karl

Lisa

Martin

Nicole

Owen

Paula

Richard

Shary

Tobias

Virginie

Walter

Arlene

Bret

Cindy

Don

Emily

Franklin

Gert

Harold

Idalia

Jose

Katia

Lee

Margot

Nigel

Ophelia

Philippe

Rina

Sean

Tammy

Vince

Whitney

Alberto

Beryl

Chris

Debby

Ernesto

Francine

Gordon

Helene

Isaac

Joyce

Kirk

Leslie

Milton

Nadine

Oscar

Patty

Rafael

Sara

Tony

Valerie

William

Andrea

Barry

Chantal

Dorian

Erin

Fernand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

  • Alpha        Zeta
  • Beta           Eta             Det kan alltså bli tangerat rekord 
  • Gamma     Lota            28 st om också Eta dyker upp!!!
  • Delta
  • Epsilon
  • Tillägg 18 november- Eta dök upp och inte nog med det. Den kraftigast orkanen, som förekommit på Atlanten denna säsong- Lota- en klass 5 orkan- dök upp den 17 nov. Det blev alltså alla tiders rekord på 29 orkaner på Atlanten året 2020!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *