Ökad BNP ger inte ökad välfärd

Standard

Julhandeln slår 2013 nytt försäljningsrekord(66 miljarder kr). Dagens konsumtionsvanor är på kollisionskurs med naturen och atmosfären. När befolkningen i världen ökar och ekonomierna växer snabbt blir trycket på vattenresurser, skogar, marina resurser, odlingsmark allt större. Det ekonomiska systemet styr tyvärr. Det finansiella kapitalet ska hela tiden öka och det sker på naturkapitalets bekostnad. Naturkapitalet är allt naturen gör gratis åt oss i form av rening av luft och vatten, reglering av klimat och hydrologi osv. Detta har inget värde i den ekonomiska modellen. Ta till exempel en tropisk regnskog, som har ett stort värde för sin biologiska mångfald, den binder enorma mängder kol osv, men allt detta räknas inte, utan ägaren tjänar sina pengar vid försäljning och då är risken överhängande att den huggs ned och används för betesmarker till biffkor, producera soya eller palmolja. Ett annat exempel är Östersjön, som snart är utdöd på grund av alla utsläpp   från industrier och lantbruk. Vi höjer vår BNP och tänker inte ett dugg på att vi samtidigt förstör det stora naturkapital som Östersjön är för oss. Vi beundrar kinesernas höga tillväxt varje år(7-8%), men samtidigt går det knappast att andas ren luft i de stora kinesiska städerna. Man möts av en tjock dimma- inte bestående av små vattendroppar, utan en enorm mängd fasta partiklar och sot från främst kolkraftverken. Munskydd har alla skaffat sig, men till vilken nytta. Vad säger japanerna, när regeringen vill bygga ny kärnkraft? Visst måste man prioritera ren luft och rent vatten. Vad händer med alla grödor man odlar? Men höjd BNP är väl ändå det viktigaste????

kinasmog_2Vårt naturkapital förbrukar vi nu i snabb takt för att få hjulen att snurra- höja vår BNP. Det naturkapital, som vi är helt beroende av för vår överlevnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *