Kommunernas klimatanpassning

Standard

Kristianstad är nu bäst i Sverige på klimatanpassning. De gamla skyddsvallarna runt staden riskerade att spricka, så nu byggs nya och bättre vallar. Arbetet är i full gång och beräknas vara klart år 2020 till ett belopp av 300 miljoner kronor. Vid en rikstäckande undersökning av kommunerna blev alltså Kristianstad bäst. Nu har vi två kommuner i Skåne som är mest utsatta och då undrar man vad den andra- Vellinge kommun- har gjort och beräknas göra för att inte dränkas av havet i framtiden. Tyvärr har Vellinge kommun inte velat delta i undersökningen. Skisser på skyddsvallar har visats för ett flertal år sedan, men vad händer?

Scan10001

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *