Flödena av växthusgaser lokalt

Standard

Lunds universitet har nu ambitionen att rigga upp 3 master-150 m höga- som ska mäta flödena av växthusgaser. Främst vattenånga, koldioxid och lustgas. På detta sätt får man betydligt bättre upplösning i tid och rum. Man kan till och med få en koll på enskilda kommuners flöden.

2 reaktioner på ”Flödena av växthusgaser lokalt

    • Lustgasen är en aggressiv växthusgas. Av de utsläpp som människan ligger bakom, kommer cirka hälften från gödselspridning i jordbruket, en fjärdedel från djurhållning och resten från industri och förbränning. Däremot är det knappast en stor sak att man använder lustgas i sjukvården. Lustgas påverkar också ozonet i stratosfären och är nu- när freonerna fasas ut- det största hotet mot vårt tunna ozonlager. – Det finns alltså mycket att vinna på en effektivare gödsling: minskat ozonhot, minskad klimatpåverkan och lägre kostnader för jordbrukarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *