Om klimatet 2012-12-12: Finns det något hopp?

Standard

Klimatförhandlingarna i Doha, Qatar blev en ny flopp. Inga minskningar i utsläppen och ingen finansiering av den gröna fonden till fattiga u-länder. Alla säger att koldioxidutsläppen måste minska och det snabbt också för att uppvärmningen av jorden inte ska hamna i ett okontrollerat läge- med tröskeleffekter vi inte känner till och inte kan anpassa oss för. Det är hela tiden någon annan som ska rädda världen. I-länderna tycker att u-länderna ska hålla igen. U-länderna som i det ”fossila svinget” varit som en passiv rökare och inte taget del av standardökningen. De politiska grälen har förlamat hela klimatfrågan i FN, EU och här hemma i Sverige. Regeringen investerar i gigantiska motorvägsbyggen i stället för kollektivtrafik, vill avskaffa kommunernas inriktning att bygga miljösmart och önskar investera i ny kärnkraft- ersätta en farlig teknik med en annan. Man lyssnar till klimatforskarna, men besluten går i helt annan riktning. Finns det något hopp???

En reaktion på ”Om klimatet 2012-12-12: Finns det något hopp?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *