Dyra räkningar för kommunerna när havet stiger och skyfallen blir värre.

Standard

De senaste årens vinterstormar har kostat många miljoner för kustkommunerna i Skåne. Man känner sig nu tvingad till beslut och handling. Lomma bygger en ny skyddsvall mot havet (2,3-3,4 m över havet) till en kostnad av drygt 13 millioner. Vellinge arbetar på sin plan, men det går långsamt. En fastighet i Gessie, som ligger 1,5-2 m över havet fick ej bygglov. Planen är färdig tidigast 2018 och sedan kan det dröja flera år innan någon vall blir aktuell. Malmö kommun har jobbat hårt med kustlinjen vid Ribban, som förstörts flera vintrar. Skisser på skyddsvallar finns, men mer är det inte. Att valla in Falsterbonäset måste kosta enorma belopp och Kristianstad kommun lär ha lika stora problem med vattnet. Det är inte bara havet, som stiger långsamt men säkert under detta århundrade utan regnmängderna sommartid vid kraftiga åskskurar är ett lika stort problem. Senaste skyfallet i Malmö den 31 augusti 2014 gav översvämningar i flertalet flerbostäder. Källarna fylldes med vatten och nu kräver försäkringsbolagen att alla väggar/dörrar ska vara av plåt. Tennisbanorna på Fair Play stadion dränktes av vatten till en kostnad av minst 4 millioner. Köpenhamn hade 2010, 2011 och 2014 vad vi kallar 100 års-regn. Skyfall, som statistiskt bara inträffar en gång på 100 år, om vi ser tillbaka. Men nu stundar nya tider. Varmare och fuktigare väder ändrar på vårt nederbördsmönster och när man nu ska köpa nytt hus är läget mycket viktigt. Ligger huset nära havet eller i en liten svacka i förhållande till omgivnigen – se upp!!!03s77-DRAGARE-291__mngl_20110703ab5x024,nyh_1.indd_8563

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *