Det nya normala är varmare än det gamla

Standard

Planeten värms nu upp hela tiden och normalvärdena för landet blir också varmare. Vi har vid årsskiftet bytat normalperiod. Internationellt är det medelvärden man tar från 30-årsperioder- innan från perioden 1961-1990, nu perioden 1991-2020, som är betydligt varmare. Planeten har tills nu blivit drygt 1,2° varmare, men på 30 år har det blivit runt 2° varmare i vårt land, mer i norr, något mindre i söder. Ja, vintern har i Norrland på vissa orter blivit nära 3° varmare (se bild nedan). Jag har ritat upp ett diagram för Malmö och då ser man att månaderna skiljer sig åt vad gäller både värmen och nederbörden. Vinter och sommar har blivit nästan 2° varmare och även blötare. Året 1,3° varmare och 50 mm mer nederbörd. Fortsätter vi med våra utsläpp av växthusgaser som innan, så når vi långt över 3° varmare i slutet av århundradet. Det betyder för Arktis del 7-8°. Vad gäller den globala havsnivån tror nu många klimatforskare att en höjning på 1 m inte räcker. När stormar passerar stiger havet tillfälligt ytterligare runt 1,5 m, ibland mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *