Den förnybara energin gynnas av ändrat klimat. Vi behöver ingen ny kärnkraft.

Standard

Klimatforskarna är ganska säkra på att ett varmare klimat ger mer nederbörd och ökad tillväxt av våra skogar- dessutom mer vind vintertid. Läs om denna nya studie på SMHI:s hemsida. Främst i Norrland blir det betydligt blötare i framtiden- kanske 30% mer nederbörd- vilket skulle ge ett stort tillskott till vattenkraften. Det är ju så att vårt land har stora fördelar vad gäller produktion av grön energi. Redan nu får vi drygt 50% av elenergin från vattenkraften och i framtiden kan vi plussa på den siffran rejält och dessutom blir det också ett jämnare flöde året runt i älvarna. Ett varmare klimat ger också ökad skogstillväxt och därmed större förutsättningar att tillverka bioenergi från skogen. Vintrarna i framtiden blir mildare med ökad dominans av västvindar och blåsigt väder. Detta gynnar naturligtvis vindenergin och det är inte alls orealistiskt att nå upp i 15-20% av elen från möllorna- se på Danmark och Tyskland. Forskarna tror även mycket på vågenergin och med våra långa kuster kan även denna energiform bidra med ett antal procent till elen. Till detta kan man lägga att det lättaste sättet att få elen att räcka till i framtiden är energieffektivisering. Vi skulle kunna spara 20-30% enbart på att täta hus, lägga in värmepumpar osv. Ett varmare klimat kräver naturligtvis mindre energi vintertid. Vårt land får troligen 3-4° mildare vintrar innan seklet är slut!!  Till sist har vi solenergin i bakfickan- solceller/paneler utvecklas nu snabbt och blir en faktor att räkna med. Därför är det  meningslöst att hela tiden sikta in sig på ny och farlig kärnkraft, som inte behövs. Låt industrin satsa 100% på grön energi och skippa kärnkraften. Det tjänar alla på.

 

 

En reaktion på ”Den förnybara energin gynnas av ändrat klimat. Vi behöver ingen ny kärnkraft.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *