COP28 i ett oljeland- är det så lyckat???

Standard

I dag den 3 december lyssnade jag på Vetenskapspodden i radio, som handlade om COP 28 i Dubai. Inget muntert lyssnande. Man fick intrycket av de vetenskapsreportrar, som åkte dit, tyckte det skulle bli kul att prata med alla intressanta personer(70 000 är där). En jättestor marknad med andra ord med massor av lobbyister, som oftast motverkar syftet med mötet. Det var till och med så att oljeländerna på plats skrev nya avtal att sälja sin produkt. Olja ,kol och gas  ska ju fasas ut så fort som möjligt! Dock pratades det mera om att fånga in CO2 för att nå netto noll. I sanning ett gummibegrepp!! Då kan man fortsätta att öka oljemängderna, om man samtidigt skickar ner koldioxid  djupt under markytan eller havsbotten(Carbon Capture and Storage CCS). Dock finns CCS-tekniken inte i stor skala och ger tveksam effekt enligt klimatforskarna. Ett prydligt exempel på att slippa fasa ut oljan, som kan säljas till andra länder och ge där allt större utsläpp. Ingen kritik alls om vår regerings politik i podden tyvärr. Därför påminner jag om vad som händer i vårt land. Regeringen pratar nämligen bara om kärnkraft.

Granskad: 29 augusti 2023

Naturvårdsverket bedömer att etappmålen till 2030 och 2040 inte kommer att nås med nu beslutade och föreslagna styrmedel. När det gäller det långsiktiga målet till 2045 så har avståndet till målet minskat jämfört med tidigare bedömningar. Utsläppen nu ökar!!! Vad gäller kärnkraften så kan man bygga tidigast om 15-20 år till enorma statliga subventioner. Dessutom kräver Vattenfall ett fast och högt pris ett antal år därefter för elen, även om vind/sol bara kostar hälften!! Till slut: Varför stängdes Barsebäcks kärnkraftverk??Jo, strålningen därifrån kunde med rätt vind drabba två storstäder.Jag ingick själv(som meteorolog) i en test om fingerade utsläpp från Barsebäck med nordlig vind. Man skulle då testa hur fort invånarna i Malmö kunde utrymma staden innan strålningsmolnen kom. Uran- som är bränslet- har som alla vet livsfarliga strålningsegenskaper när något oväntat händer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *