Är experterna i TV4/SVT utbildade i klimat/miljö eller tycker de bara??

Standard

Är expergänget i tv4,SVT inte insatta i klimatfrågan alls. Klimatförändringen blir bara värre och värre och utgifterna för anpassning skenar exponentiellt. Det börjar vanligt folk att förstå och röstade därefter i EU-valet. Hur kan då experter, som Knutsson i SVT påstå att allting för Mp nu återgår till det normala- brant fall alltså till runt 4-5 %. Förstår inte media att värmeböljor, skyfall, turbulens, skogsbränder, havshöjningar hela tiden växer i styrka och drabbar allt större områden?? Varför förstår inte regeringen det heller? Den bara ropar på kärnkraft, kärnkraft, men kärnkraften ligger långt i framtiden och folket får betala nästan allt. Så hörde jag en expert i TV4 påstå att när det inte blåser blir det ingen el. Har han inte följt med i utvecklingen? Blåser det på sommaren tar solenergin över nästan allt. På vintern är det stora problemet alla stormar och kulingar, annars lagrar man energin numera effektivt. Så vad är problemet med vindenergin? Till på köpet många gånger billigare än den farliga kärnkraften. Sol-vindenergi blir dessutom allt billigare, medan kärnkraften allt dyrare! Vad gör då regeringen? Jo, man skippar vindkraften och subventionerar det fossila alltmer, främst bränsle till bilar/flyg. Trots att vi befinner oss mitt i en klimatkris ökar subventionerna alltmer. Det är oansvarigt av regeringen, som genom Parisavtalet lovat att avskaffa de fossila subventionerna för att vi ska kunna nå klimatmålen. Men vem bryr sig om Parisavtalet inom regeringen?? I alla fall inte Åkessons gäng.

SD talar klarspråk om att klimatforskarna har helt fel.

Standard

Klimatfrågan blir allt större för mänskligheten. Klimatforskarna började göra prognoser på den globala uppvärmningen redan på 1980-talet Dessa prognoser har hela tiden varit mycket bra och nu ligger prognoserna i underkant. Det håller på att bli betydligt varmare än beräknat, särskilt i våra hav. Höjningen av havsytan kommer att bli ett jätteproblem för alla miljoner mänskor, som bor vid kusten.Som meteorolog har jag kunnat följa utvecklingen hela tiden och vet också att det är grundläggande fysik  bakom uppvärmningen. Allt kan förklaras vetenskapligt. Så läser man i Dagens Nyheter om en av de främsta i SD, som nu också  ska bestämma i EU kommande period- Dick Erixon. Han visar med all tydlighet vad partiet står i klimatfrågan. Han uttalar sig verkligen tvärsäkert också med ett språk man inte är van att höra.

 

Förklaringen, som SVT gör av valresultatet, är tyvärr felaktig

Standard

”EU-valet blev en succé för Miljöpartiet som blev det tredje största partiet, före SD. Samtidigt backar Sverigedemokraterna för första gången i ett val. Här är faktorerna som kan förklara resultatet.” Jag läser direkt från SVT:s hemsida, men så kommer en krystad förklaring vad valundersökningen visar: Det var minst 30 procent, som skulle rösta på sossarna i ett vanligt riksdagsval och inte MP. Det är samma valundersökning, som helt missade allting i stort sett. Dessutom utgår man ifrån att klimatet inte förändras allt snabbare till det sämre. Klimatet kommer att bli en dominerande fråga i framtiden- det är ju fråga om mänsklighetens överlevnad, men det har varken media eller de flesta partier uppfattat. Dessutom är ju Åkessons gäng skeptiker. Extremväder blir det ”nya normala” även i vårt land och kostnaderna skenar även i det korta perspektivet. Ta bara frågan om migrationen. Värmen och torkan i Afrika/Asien tvingar folk redan nu att fly norrut. Det blir fråga om millioner flyktingar.Chansen att överleva färden över Medelhavet i en båt syns något större än att dö av svält i hemlandet. EU kommer kanske att klassa alla för ekonomiska flyktingar och skicka tillbaka dem snabbt, trots att sanningen är en helt annan.

EU-valet närmar sig. Alla ser väl hur drabbade vi redan är av klimatförändringen!!

Standard

Månaden maj blev närmast en lång värmebölja. Många värmerekord har säkert slagits och i slutet fick vi åskväder av en helt annan kaliber än förr. Jag råkade vara i Båstad, när staden översvämmades- ett stort antal kraftiga åskväder drog fram och gav 90-100 mm på bara 3-4 timmar. Dagvattenledningarna är i många kommuner sammankopplade med avloppsledningarna och dimensionerade för att klara ett 10-årsregn. Det lustiga är att 10-årsregnen bygger på statistik bakåt när man byggde ledningarna, så med dagens skyfall på runt 100 mm(som motsvarar ett 150-årsregn) blir det garanterat översvämning både i huset och utanför.Men inte många kopplar skyfallen med klimatförändringen. Inte heller att skyfallen kommer allt oftare och drabbar allt större områden, som nu på Kontinenten. Inte heller flygets höghöjdsturbulens, som allt kraftigare och högre åskmoln ger. Vi trampar bara på med mindre plånboksfrågor vad gäller mat, bensin osv. Den stora grejen är nu att man vill stänga ute alla flyktingar från att komma in i EU. Det är dömt att misslyckas om man inte klassar alla som ekonomiska flyktingar och inte som det oftast är-flyktingar från ett skenande klimat.