Stormen Babet krossade klitterna på Näset

Standard

När jag gick på stranden i Ljunghusen och såg förödelsen efter stormen Babet blev jag chockad. Hur kunde det gå så illa? Stormen har sopat rent en bra bit in på sandklitterna och svept undan badhytterna på en lång sträcka mot Falsterbo. Beräknat minst 65 badhytter- troligen fler, som stod i första raden mot havet, var välta och sönderslagna. Ett flertal låg insprängda i en liten talldunge. En av de drabbade badhytteägarna påstod lite filosofiskt att ”havet ger och tar”, men det stämmer inte alls. Klimatförändringen höjer ju havet sakta men säkert. Babet hade i Falsterbo nätt och jämnt vindbyar över 25 m/s och havet steg mycket kortvarigt till 1,5 m över normalen. Ingen märkvärdig storm med andra ord. I alla tider har stormarna gett tillfälliga höjningar på 1-1,5 m och vindstyrkan imponerade inte heller- långt ifrån storm i medelvinden. Om kanske 50 år måste man inse att  havets normalläge är minst 1/2 m högre och då hotas hela Falsterbonäset av denna medelmåttiga storm hos oss. Det kommer säkert värre. Den enorma energin i vågornas ständigt tuggande mot den mjuka sanden tänker inte många på- så havet kommer säkert inte att ge i framtiden!!

Till och med klimatforskarna är nu förvånade hur snabbt det blir varmare

Standard

Med största sannolikhet blir året 2023 det varmaste någonsin globalt och under september månad fick vi rena värmechocken. Månaden blev i särklass het långt över tidigare rekord. Problemet som oroar klimatforskarna är nu att det inte blir linjärt varmare utan exponentiellt- i en allt snabbare takt. Vi kan inte invagga människor i någon falsk trygghet om att det skulle finnas relativt enkla lösningar kvar att vända allting åt rätt håll, som regeringen tycks tro. Vad hjälper att satsa 400 miljarder om 10-20 år på kärnkraft, när problemet är långt större och i närtid. Dessutom får vi massor med farligt avfall, som ska transporteras runt till var??? Strålningen är fortfarande mycket farlig, trots att regeringen inte belyst det med ett enda ord Vi har nu redan så mycket koldioxid i lufthavet att vi nått 1,5 gradersmålet. Med den svaga klimatpolitik i världen- de stora aktörerna USA och Kina är osams + nästa års COP 28 i ett oljeland- så kan vi troligen inte heller hålla oss under 2 grader. Alla kommuner och även regeringen måste därför ta höjd för  långt värre extremväder- att klimatanpassa. I årets budget drar dock regeringen in en tredjedel på klimatanpassningsåtgärder. Inte undra på att klimataktivisternas skara blir allt större och intensivare. Det är ju politikerna med statsministern i spetsen, som saboterar vår och i synnerhet ungdomars framtid!