2014- de varma oceanernas år

Standard

Väderåret 2014 blev alltså globalt rekordvarmt. Det intressanta är att en stor del av oceanerna var betydligt varmare än normalt under året och bidrog starkt till uppvärmningen. Under de senaste 10 åren har oceanerna blivit 0,5 grader varmare. Landområdena har värmts upp betydligt snabbare- i tropikerna cirka 1 grad, men allra snabbast i Arktis med 3 grader. Under senare år har isen runt Nordpolen minskat rejält i omfattning och solens strålar har kunnat lämna drygt 90% av sin energi i öppet hav sommartid. Albedot på ett snötäcke är det rakt motsatta- 90% av solenergin studsar tillbaka. Den globala uppvärmningen går därför betydligt snabbare i Arktis. Dessutom påverkar fenomenen El Nino och La Nina klotets uppvärmning. Under El Nino-år ökar den globala temperaturen med i medeltal 0,1 grad och det är ganska mycket. 1998, 2005 och 2010 är kraftfulla El Nino år, dock inte 2014 och ändå blev rekordet ett faktum.

c82c4d325e

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *