Vellinge har nu börjat kampen mot havet

Standard

Vellinge kommun har nu börjat bygga sina vallar mot havshöjningen. En yttre och en inre vall runt Falsterbo och Skanör ska kosta cirka 100 miljoner och skydda hus värda runt 60 miljarder! På bilden ser man att cykelvägen från Axelssons torg ut mot hamnen har fått en höjning med runt 1 m. Dock anser Länsstyrelsen att detta inte räcker- man måste skydda sig mot grundvattenstiget också. Vid extrema högvatten stiger grundvattnet ungefär lika mycket, eftersom det är fråga om lätta sandjordar.  Då måste man ha ett pumpsystem igång innanför vallarna. Det vet också kommunfolket, som har varit på studiebesök i Holland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *