Vad väntar vi på?

Standard

Dagens lågtryck ger vindarna extra kraft i dag. Längs Skånes västkust är det på gränsen till stormbyar och vindsnurrorna laddar ny energi.  I förra veckans agenda i TV försökte Reinfeldt pressa Löfven på att bygga ny kärnkraft. Men han fick svaret att först undersöka vilket elbehov vi i framtiden får och kan vi täcka in det behovet med grön energi? Svaret är ja. Dessa undersökningar har faktiskt redan gjorts. Kärnkraften bidrar med 38% av elbehovet och enbart ny storsatsning på vindkraft( som vi faktiskt nu gör) och eleffektivisering täcker med råge in de 38% som kärnkraften nu bidrar med. Därtill får vi ett varmare och blötare klimat i landet och solenergin blir allt effektivare- den kan nästan bli ett huvudalternativ för Sydsverige i framtiden. Vågenergin kan säkert också bidra med ett antal procent så vad väntar vi på? Låt oss lämna det fossila samhället så fort som möjligt och gå över tröskeln till det långsiktigt hållbara. I det samhället finns absolut inget behov av ny kärnkraft med dess olycksrisker och dess risk för kärnvapenspridning.

Förra året var solceller det elproduktionsslag som växte snabbast i Europa, i effekt räknat! Hela 21 GW installerades. På delad andraplats kom vind och naturgas med knappa 10GW. Kärnkraften backade med 6 GW, kol expanderade med 1 GW. Elproduktionen från bara solceller i Europa är nu cirka 60 TWh/år, vilket motsvarar elbehovet för cirka 15 miljoner europeiska hushåll! Kan vi sedan i Europa dra nytta av den ständigt skinande solen i Sahara och de gigantiska solkraftverk som planeras där så är problemen med framtidens energibehov lösta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *