Klimatförändringen ger stora problem i Sydsverige

Bild

Klimatförändringen är nu ett faktum även i vårt land. Värmeböljor- allt oftare och med allt högre temperaturer- drabbar oss på sommaren. De utdragna torrperioderna ger skogsbränder i en omfattning, som vi inte tidigare kunnat tro. Så följs värmeböljorna mycket ofta av skyfall, som på några timmar kan ge lokalt mängder över 100 mm. När man numera ska köpa hus, så måste man tänka på konsekvenserna om huset ligger nära kusten eller något vattendrag, men också en liten svacka i terrängen kan ge fukt och mögel. Husen på Falsterbonäset med gjuten grund har redan stora problem. Vellinge kommun och även husägarna mörkar alla ”vattenskador” och så gör även mäklarna i området. Under regnrika vintrar kan grundvattnet nå upp i betonggrunden och så är fukt och mögel °på plats°. Klimatförändringen ger också  långsamt stigande havsnivåer och när havet stiger följer grundvattnet med upp. Den drygt 2 mil långa vallen runt Falsterbonäset, som nu ska byggas, skyddar enbart precis när någon storm passerar, för då kan havet tillfälligt stiga 1,5-2 m. Vallen skyddar naturligtvis inte för den långsamma höjningen av havet och då även grundvattnet.

Ett blockerande högtryck i april 2020

Bild

Vi har i landets södra delar haft torrt och soligt med kyliga nätter. Ett kraftfullt högtryck, som likt en sumobrottare motar bort alla angrepp av blöta lågtryck. De tvingas ta banor från Atlanten- antingen långt norrut eller ned mot Sydeuropa. I de centrala delarna av högtrycket svaga vindar och med en brännande sol når vi upp i närheten av 20°. Rapsfälten i södra Skåne blommar för fullt( med början 18 april), ett flertal veckor tidigare än normalt. Det är snustorrt. Hur länge högtrycket står emot är inte lätt att säga.

Hur varmt  kan det då bli i Skåne under vår/försommar. Här är en tumregel lätt att komma ihåg:

Det är varmt när det är 5° i  januari, 10° i  februari, 15° i mars, 20° i april, 25° i maj, 30° i juni och 35° i juli/augusti.

 

 

Dagmar blåste stormbyar i kväll. Egon stormar in i morgon.

Bild

Nu-fredag kväll- passerar Dagmar med kraftiga vindar över sydvästra Götaland. Kl.22 rapporterade Falsterbo 25 m/s i vindbyarna, men det blir troligen mer i morgon. Nästa djupa lågtryck passerar redan i morgon under eftermiddagen och kvällen och heter Egon. Och Egon verkar ha mer energi. Vid passagen kan Skåne få mycket milt (8-10°) och det följs av kraftiga västvindar troligen med byar i intervallet 25-30 m/s. Naturligtvis riktigt busväder med blåst och regn, dock är vindbyarna det som skadar mest. Klass 2 varning är utfärdad i Halland och Skåne(Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV). Förresten drabbar en annan del av lågtryckskomplexet Norge i morgon. Namnet är Nina och hon kan ge orkanvindar mot norska kusten. Det gäller att hänga med i alla olika namn på stormarna.

Bild 48