2030-målet kan inte skippas

Standard

Att skippa det kortsiktiga målet och bara sikta på det långsiktiga är bara trams och vetenskapligt helt orealistiskt. Då vet man ingenting om hur koldioxidmolekylen lagras i atmosfären. Utsläppen man gör hela tiden stannar kvar i lufthavet i flera hundra år. Så missar man målet till 2030, så missar man med säkerhet det långa målet också. Det är med andra ord en verbal kullerbytta som regeringen ger sig in på för att beskriva en verklighet, som inte finns. Målet är att vilseleda svenska folket. Skulle alla länder göra på det sättet, så behövs inga sparplaner längre. Dessutom är det riktigt dumt att satsa 400 miljarder på kärnkraft om 20-30  år. Vi har då passerat många tipping points.  Klotet värmer upp sig själv. Vi behöver inte bry oss längre- alla dystra profetior slår in för våra barn/barnbarn. De kommer att möta en helt annan värld. Lite tveksamt är det också att bygga 12 nya reaktorer för att energin ska räcka till för alla i framtiden, främst de rika- att leva som förut. Ingenting talas om kärnkraftens farlighet i krig eller koppling till terrorister. För SD- som är ett skeptikerparti- är taktiken med bara det långa sparmålet utmärkt. Då kan det målet skippas också när den tiden kommer. För Åkessons gäng gäller bara taktik för att nå egna fördelar. Talet Åkesson höll i helgen(25/11-23) passerade dock flera röda linjer. Han fick dock inom partiet applåder för alla lögner och svartmålningar av motståndare och muslimer. Dock inte någon annan. Han stärkte inte precis ambitionen att bli statsminister.

Varför bara hylla kärnkraften??

Standard

Söndagens Agenda(19/11) var mycket intressant vad gäller spelet om kärnkraften. Regeringen har slagit på stora trumman om att bygga 12 nya kärnkraftverk och två av dem före 2035, men en överenskommelse med sossarna måste göras enligt Vattenfall, som  tillförs 400 miljarder i garanti.Ja, det är 400 miljarder- en enorm summa pengar. Dessutom måste ett fast pris garanteras under många år för den nya kärnkraften, även om sol/vind med sina priser ligger långt lägre. Alltså både livrem och hängslen för att bygga och garantera aktieägarna god utdelning. Vem ska betala då? Naturligtvis svenska folket. Dessutom tycker många att kärnkraften är mycket farlig- ingen har talat om det- och terrorister finns det gott om numera. Var ska man då göra av det radioaktiva avfallet och kostar inte det enorma belopp också?? Vattenfalls VD ställde inte upp i Agenda utan en yngre kvinna, som duckade  för många frågor. Så kom till sist MP:s nya språkrör Hellden och talade klarspråk- kärnkraften är både för dyr och alldeles för farlig. MP och troligen även Centerpartiet är mot utbyggnaden. En gränsöverskridande överenskommelse är vad som krävs av industrin, men vad gör då Åkessons gäng när det inte är möjligt??? Till på köpet är det inte i mitten av 30-talet, som industrin kräver massor med el. Det är nu och det enda alternativet är då sol/vind, som kan byggas på stubinen utan enorma garantier och nu kan man också lagra el effektivt.
Har man bankat in kärnkraft i svenska folket under flera år, så får man sitta där med struten.

COP 28 ska fasa ut det fossila, men blir det verklighet???

Standard

Nästa klimatmöte i Dubai inträffar snart . Kan man egentligen hoppas på någon framgång för klimatförändringen? Ett oljeland-som styr agendan-ser säkert till att det går ”lagom” fort med utfasningen av fossila bränslen. Lite förvånande är faktiskt att rekordmånga delegater har anmält sig till mötet och flyger självklart dit. Har vi inte kommit längre med den digitala tekniken? Eller ser många det som en betald semesterresa? Hur som helst så är det stora möjligheter till ett nytt fiasko.  Man ska nämligen kolla hur det går med minskningen av C02 sedan beslutet i Paris. Det går inte så bra, men nu ställer man upp nya mål i stället. EU ska minska sina nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och uppnå klimatneutralitet senast 2050. Ser man på verkligheten i Europa så borras det för fullt i havet efter ny olja och både England och Norge räknar med ökande utsläpp. Ja , faktiskt också Sverige, som gång på gång talar om hur bra vi är och så blir verkligheten en helt annan. Inte bättre globalt heller. Trots löften om netto nollutsläpp planerar världens länder att producera mer än dubbelt så mycket fossila bränslen än vad som är i linje med klimatmålen. I stället för att fasa ut fossila bränslen planerar länder att öka produktion av kol, olja och gas, enligt en ny rapport. Varför inte säga som det är- 1,5 gradersmålet är kört och lever vi i dagens situation på randen till ännu större krig, så är 2 gradersmålet det också. Allt större belopp måste avsättas i budgeten för anpassning och skador på samhället. Vår regering gör raka motsatsen och satsar minst 400 miljarder på något så diffust som smr kärnkraftverk 10-15 år i framtiden. Vad är då smr? Jo, betydligt mindre kärnkraftverk, som inget land ännu har i drift och som kan byggas i alla kommuner, men då måste det kommunala vetot plockas bort. De drivs, som de stora, med uran bränsle och blir säkert ett önskemål för terrorister. Problemen är samma som det stora- strålning och lagring. Dessutom inte billigare. Då kan man tycka att vindkraftparker till havs- som ger snabb och mycket billigare energi vore betydligt bättre.Dessutom är lagring av vind/solenergi inte längre något problem.

Babet var ingen storm, men sopade ändå rent på Näsets sydkust

Standard

Mitt arbete har i mer än 40 år på SMHI varit att följa alla lågtryck och vilka banor de väljer mot landet, för att kunna göra väderprognoser i radio och TV.  Ibland utvecklas lågtrycken till stormar, som angriper Näset både ifrån väster och söder med kraftiga vindar och översvämningar. Störst skada gör dock ovädren söderifrån, som triggar igång Östersjöns stora vattenmassor. Stormen Babet, som egentligen inte var någon storm- medelvindar under 20 m/s och vindbyar 26-27 i Falsterbo- nådde södra Östersjön ifrån sydväst vid ett olyckligt tillfälle. Dagarna innan den 20 oktober var det nämligen högvatten. Så blev erosionen på sydkustens klitter nästan chockartad. Kraften i vågorna sopade rent under badhytterna på en lång sträcka i främst Ljunghusen. Klitterna på sydkusten blev minst 6 m mindre på kuppen. Det är faktiskt så att Babet hade stora likheter med Backafloden 1872. Ett kallt högtryck i norr försöker hålla emot stormen söderifrån. Resultatet blir enormt kraftiga ostvindar. Backaflodenvar dock en fullt utvecklad storm med orkanbyar, som  höjde vattenytan till minst 3 m. Ingen vet bestämt, eftersom just 1872 bildades danska vädertjänsten och den svenska strax efter. Först då kunde väderstationer börja skicka sina rapporter med telegrafens hjälp. Men Babet var ju bara ett av många oväder!! Ett av många, som drabbar Näset i framtiden också. Tanken svindlar om den globala uppvärmningen höjer havet runt 1 m till 2100. Då skulle havet stiga till 2,5 m och utan vallar svämma över hela Näset.Många, som bott på Näset i minst 40-50 år, påstår dock att havet inte stigit någonting. Havshöjningen tills nu är 2-3 dm och det är inte lätt att märka. Dock började människans nedsmutsning av lufthavet först att märkas på 1990-talet och var så säker på att 50 år framåt kommer alla att se skillnad och inse våra misstag med fossila energin. Världshaven är nu så varma att till och med klimatforskarna inte kan förklara varför. Det påverkar naturligtvis smältningen av polarisarna och ger allt snabbare havshöjning. Så en uppvärmning på högst 2 grader globalt, som Parisavtalet spikade, kan vi säkert glömma.

 

Stormen Babet krossade klitterna på Näset

Standard

När jag gick på stranden i Ljunghusen och såg förödelsen efter stormen Babet blev jag chockad. Hur kunde det gå så illa? Stormen har sopat rent en bra bit in på sandklitterna och svept undan badhytterna på en lång sträcka mot Falsterbo. Beräknat minst 65 badhytter- troligen fler, som stod i första raden mot havet, var välta och sönderslagna. Ett flertal låg insprängda i en liten talldunge. En av de drabbade badhytteägarna påstod lite filosofiskt att ”havet ger och tar”, men det stämmer inte alls. Klimatförändringen höjer ju havet sakta men säkert. Babet hade i Falsterbo nätt och jämnt vindbyar över 25 m/s och havet steg mycket kortvarigt till 1,5 m över normalen. Ingen märkvärdig storm med andra ord. I alla tider har stormarna gett tillfälliga höjningar på 1-1,5 m och vindstyrkan imponerade inte heller- långt ifrån storm i medelvinden. Om kanske 50 år måste man inse att  havets normalläge är minst 1/2 m högre och då hotas hela Falsterbonäset av denna medelmåttiga storm hos oss. Det kommer säkert värre. Den enorma energin i vågornas ständigt tuggande mot den mjuka sanden tänker inte många på- så havet kommer säkert inte att ge i framtiden!!

Till och med klimatforskarna är nu förvånade hur snabbt det blir varmare

Standard

Med största sannolikhet blir året 2023 det varmaste någonsin globalt och under september månad fick vi rena värmechocken. Månaden blev i särklass het långt över tidigare rekord. Problemet som oroar klimatforskarna är nu att det inte blir linjärt varmare utan exponentiellt- i en allt snabbare takt. Vi kan inte invagga människor i någon falsk trygghet om att det skulle finnas relativt enkla lösningar kvar att vända allting åt rätt håll, som regeringen tycks tro. Vad hjälper att satsa 400 miljarder om 10-20 år på kärnkraft, när problemet är långt större och i närtid. Dessutom får vi massor med farligt avfall, som ska transporteras runt till var??? Strålningen är fortfarande mycket farlig, trots att regeringen inte belyst det med ett enda ord Vi har nu redan så mycket koldioxid i lufthavet att vi nått 1,5 gradersmålet. Med den svaga klimatpolitik i världen- de stora aktörerna USA och Kina är osams + nästa års COP 28 i ett oljeland- så kan vi troligen inte heller hålla oss under 2 grader. Alla kommuner och även regeringen måste därför ta höjd för  långt värre extremväder- att klimatanpassa. I årets budget drar dock regeringen in en tredjedel på klimatanpassningsåtgärder. Inte undra på att klimataktivisternas skara blir allt större och intensivare. Det är ju politikerna med statsministern i spetsen, som saboterar vår och i synnerhet ungdomars framtid!

Vem ska betala??

Standard

Vad visar bilden? Med lite fantasi- att vi människor blåser upp åskmolnen till extrem nivå med våra utsläpp?  Det är fråga om ren fysik. Vi värmer nu upp lufthavet så mycket att avdunstningen når nya nivåer- enorma mängder vattenånga stiger uppåt, avkyls till vattendroppar och därmed blåser upp molnen och ger dem en fruktansvärd energikick. Resultatet blir flera hundra mm regn på kort tid. Denna sommar har landet drabbats av många extrema regnmängder- Åre, Gävle och nu senast Stenungsund. Klimatförändringen är här med råge och vem ska betala? Dessutom är haven nu så varma att kommande stormar höst/vinter ökar riskerna för kaos i samhället. Vad gör regeringen åt klimatanpassningen? Jo, man skär ner bidragen i budgeten!!! Dessutom gynnar man fossilbilarna ännu mer. Man anser att klimatförändringens effekter är någonting i framtiden!! Man viftar alltså bort de uppenbara, konkreta effekterna av extremväder. Man förminskar katastroferna i Åre, Gävle och Stenungsund till helt normala översvämningar, men vem ska betala miljarderna ??

Nu gäller bara anpassning-tyvärr!!

Standard

Inte många har förstått hur illa det är med uppvärmningen av vår planet. I allmänhet behandlar journalister problemet som om om det inte är övergripande inom alla områden. Som om det inte är något avgörande problem för framtiden. Sanningen är ju att om vi fortsätter med våra utsläpp- att vi lever som vanligt med andra ord- så finns det ingen framtid längre för människan. Klimatforskarna är tydliga med detta budskap, men de ger oss samtidigt ett visst litet hopp, OM alla utsläpp nästan direkt upphör, så kan det gå hyggligt. Hur realistiskt är det?? Se på vår nuvarande regering, som i senaste budgeten subventionerar fossilbilar och har inte en tanke på något annat. Men många svenskar gillar ju billig bensin/diesel, så rösterna trillar in till inte minst SD. Och vilken syn har SD på klimatförändringen? Detta parti, som 20% av svenskarna röstar på. Jo de är klimatskeptiker och styr allt vad regeringen gör. Efter denna förödande sommar med skyfall, värme och extrem torka inser alla kommuner att anpassning för extremväder är en nödvändighet. Alla kustkommuner har problem med havet, som hela tiden stiger när överskottsvärmen lagras där och polarisarna smälter- nu snabbare än till och med klimatforskarna sagt. Som exempel min kommun Malmö-Västra hamnen är byggd 2 m över havet. Det räcker inte på långa vägar i dagens läge-  länstyrelsen höjde först byggförbudet till 3 m. Och nu är det 3,2 m. Men länsstyrelsen  tvekar och ifrågasätter byggprojekt i Klagshamn, Bunkeflostrand och Nyhamnen. Nästa siffra till godkännande är kanske 3,5 m? Osäkerheten är nu stor när klimatförändringen ökar farten. Vad gör då staten? Staten fortsätter att subventionera fossil energi och bara ropar på mer kärnkraft. Precis som om det skulle lösa klimatförändringen. En otroligt naiv inställning tyvärr och därmed gäller bara anpassning till allt häftigare extremväder med enorma kostnader för alla.

Ovädret Hans

Standard

Så fick vi ganska oväntat ett rejält oväder sommartid med regnmängder över 100 mm på kort tid och ihärdigt blåsande. Vindarna nådde stormstyrka i byarna längs kusterna i väster. Översvämningar och omkullvälta träd. Ovädret fick namnet Hans. Regnområden bildas när luftmassor med olika temperaturer kommer i närkontakt. Sval luft drog söderut över västra Europa och stötte på rejält varm luft över de östra delarna. Här kommer klimatförändringen med i bilden. Utvecklingen blir betydligt mer extrem när det är fråga om rejält het luft, så vi får säkerligen alltfler lågtryck av den här kalibern i framtiden.Det omfattande regnet med stora åskceller rörde sig sedan norrut och in över vårt land. Nederbörden i Sverige har ökat med 15 procent på bara några decennier – och den blir alltmer extrem. Nu hotar översvämningarna att bli en ekonomisk mardröm för både husägare och kommuner. Den klimatkris som vi upplever kommer snart att vara omöjlig att vända. Om de största förorenarna fortsätter att bryta mot sina avtal kommer det inte att finnas någon framtid för någon. Ingen av våra nuvarande politiker verkar vilja inse detta. 

Det bränner till

Standard
Denna söndag (16/7) blev jag chockad av att nästan alla nyheter handlade om extremväder över hela världen. Skyfall, översvämningar och motsatsen värmeböljor, skogsbränder. Alla händelserna, som resultat av en snabbt varmare planet och alla var också nya rekordnoteringar. Temperaturer på 40 grader var innan i mesta laget- nu är det fråga om 45-50 grader, både i Sydeuropa och USA. Och skogsbränderna, som följer blir allt större och alltmer svårsläckta.
Vad gör då vår konservativa regering- ropen ekar fortfarande om enbart ny kärnkraft. Och så har man lagt ner miljödepartementet, som i dessa extrema tider borde styra alla beslut regeringen tar. Vatten är nödvändigt för vårt samhälle, en bristvara som bara blir allt större under våra heta somrar. En golfbana – eller för den delen en Tesla fabrik- kräver lika mycket vatten, som en medelstor stad. Striden om vattenresurserna har bara börjat. Att lägga enorma summor pengar på kärnkraft, att leta uran och  uranlagring är bara trams. Det är tyvärr gårdagens teknik, inte framtidens. OCH dessutom mycket farlig!!!