Klimatförändringen tuffar på i alltmer stegrat tempo!!!

Standard

Vad gör vår regering åt snabbt förändrat klimat, som snart når flera tröskelpunkter?? Uppvärmningen av havet är en sådan tippingpoint. Då kan vi människor inte längre fördröja eller stoppa uppvärmningen. Följderna har klimatforskarna talat om i mer än 30 år, men svenska folket är bara svagt intresserade. Det är viktigare med billig bensin och el. Vår regering har bara ett svar, nämligen kärnkraft, kärnkraft och åter kärnkraft. Och folkliga stödet för ny kärnkraft ökar i samma takt som elräkningarna stiger. Vårt land är otroligt gynnat av vattenkraft och den långa kusten ger vindkraften enorma möjligheter. Vi exporterar redan nu betydligt mer än våra behov av el och skulle vi bygga ut havsbaserad vindkraft, så står vi oss säkra också i framtiden. Vilken kommun vill ha ett nytt kärnkraftverk!!! Strålningsrisk och ett lätt mål för drönare blir resultatet. Vad gäller många, små gulliga kärnkraftverk(SMR), så utreder nu USA den klart ökade risken för kärnvapenspridning!Att kapa en bil med högaktivt uranbränsle kanske inte är så svårt för en terrorist.

Klimatforskarna börjar också nu tro att vi bara har 20-talet på oss att hejda klotets uppvärmning. Några forskare tror till och med att risken att misslyckas är 95%. Och medan tiden går ropar regeringen enbart på kärnkraft, som först blir aktuell från mitten av 30-talet. Ja, SD och Åkesson tvivlar till och med på klimatförändringen. Billig bensin till fossilbilarna, som snart ska skrotas, är viktigare. Ja, det är inte otroligt att folket på landet röstade på honom av enbart den anledningen. Och vad fick dom?? 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *