Klimatförändringen ger stora problem i Sydsverige

Bild

Klimatförändringen är nu ett faktum även i vårt land. Värmeböljor- allt oftare och med allt högre temperaturer- drabbar oss på sommaren. De utdragna torrperioderna ger skogsbränder i en omfattning, som vi inte tidigare kunnat tro. Så följs värmeböljorna mycket ofta av skyfall, som på några timmar kan ge lokalt mängder över 100 mm. När man numera ska köpa hus, så måste man tänka på konsekvenserna om huset ligger nära kusten eller något vattendrag, men också en liten svacka i terrängen kan ge fukt och mögel. Husen på Falsterbonäset med gjuten grund har redan stora problem. Vellinge kommun och även husägarna mörkar alla ”vattenskador” och så gör även mäklarna i området. Under regnrika vintrar kan grundvattnet nå upp i betonggrunden och så är fukt och mögel °på plats°. Klimatförändringen ger också  långsamt stigande havsnivåer och när havet stiger följer grundvattnet med upp. Den drygt 2 mil långa vallen runt Falsterbonäset, som nu ska byggas, skyddar enbart precis när någon storm passerar, för då kan havet tillfälligt stiga 1,5-2 m. Vallen skyddar naturligtvis inte för den långsamma höjningen av havet och då även grundvattnet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *