Hur högt kan havet tillfälligt stiga på Näset- nu och i framtiden?

Standard

Sveriges kustområden kan drabbas av tillfälliga höga havsvattenstånd i samband med stormar eller då kraftiga lågtryck passerar. Den globala uppvärmningen gör att havet stiger kontinuerligt och medelnivåerna höjs. SMHI har gjort nya beräkningar av läget i bland annat Skanör. Till vänster i diagrammet visas dagens klimat- ganska ofta stiger havet till runt 1 m och rekordet är 1,53 m från 4 jan. 2017, som högst kan havet stiga till runt 2 m. Dock beräknades översvämningen i Skanör den 13 nov. 1872 till ca 2,4 m över medelvattennivån. År 2100 har klimatförändringen höjt havet med 0,5-1 m beroende på hur snabbt vi kan stoppa koldioxidutsläppen. RCP2,6 är en snabb minskning av utsläppen enligt Parisavtalet och RCP8,5 motsatsen- vi fortsätter med vår ”moderna livsstil”, som om ingenting hänt. Men då kan vi också räkna med en havsnivå på nästan 3 m över dagens. Havet fortsätter naturligtvis att stiga även efter år 2100!!! Planeten har haft ett antal istider och däremellan kortare värmeperioder- under den senaste varma perioden var temperaturen 2 grader högre och havsnivån 5-6 m över det normala. Javisst, 5 m imponerar. Så det är hög tid att bygga vallar på Näset.

fullsizeoutput_8a72

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *