Föredrag

Sida

Klimatfrågan är inte bara en fråga om klimat. Den är också en ”dörröppnare” för att lösa problemen med matbrist, vattenbrist och biologisk mångfald. Klotets resurser räcker inte till för ytterligare 2 miljarder människor om 40 år. Vi måste lämna fossilsamhället bakom oss så fort som möjligt och gå över tröskeln till det ”gröna” samhället- det långsiktigt hållbara.

Vad händer om vi inte gör dessa uppoffringar och är det verkligen fråga om uppoffringar?

Jag utreder i mina föredrag vad som händer med det framtida klimatet. Hur illa kan det bli om vi bara fortsätter i gamla fotspår. Hur blir somrarna och vintrarna i framtiden i Europa och mer detaljerat i Skåne. Förra året(2010) satte vi människor nytt rekord vad gäller utsläppen av växthusgaser, så ingenting har förändrats än så länge. Och det brådskar. Vi måste reducera utsläppen med 60- 80% till år 2050 och efter ytterligare 50 år måste utsläppen vara nära 0. Det krävs internationella avtal, men var och en måste också ändra sin livsstil. Jag berättar hur i mina föredrag.

Klimatföredraget bygger på många vackra bilder, som är lätta att ta till sig. Fördraget kallas antingen- Mellan istid och värmebölja eller Framtidens klimat -ett våtvarmt omslag.

Men jag är också mycket intresserad av andra vinklingar på väder och klimat. Olika typer av oväder, molntyper och kan man lita på Bondepraktikan?

Så slå en signal på tel. 0760 26 10 13 eller mejla till  lars@kulpennan.se