Flyget- ett stort problem vad gäller utsläppen av växthusgaser

Standard

Flyget är ”svarte Petter” vad gäller utsläppen av växthusgaser och flyget bara ökar i tillväxt. Sedan Chicagokonventionen 1944 har den internationella flygtrafiken inte betalat en krona i vare sig moms eller bränsleskatt – en enorm konkurrensfördel gentemot andra transportmedel, och en förklaring till varför flyg ofta är det billigaste sättet att resa. Detta beslut i Chicago vid världskrigets slut är omöjligt att ändra. De stora länderna med sina stora flygbolag säger blankt nej. EU har drivit denna fråga länge och också taget ett viktigt beslut om att 2012 införa utsläppsrätter för allt flyg, som landar och startar i Europa. Från och med i år gäller alltså detta beslut och länderna utanför Europa- vars flyg landar/startar inom Europa måste ansluta sig till systemet senast 2013. Nu vägrar både USA och Kina!!! Till på köpet kallar sig Kina för ett ”u-land”. Det stundar alltså ett flygkrig om utsläppsrätterna. Inte ens denna uppoffring för klimatets skull kan de två gigantiska utsläppsländerna USA och Kina (mer än 50% av de globala utsläppen) gå med på. Vägen är alltså lång till internationella avtal om världens utsläpp av växthusgaser och tiden är tyvärr knapp!!!

Vad innebär egentligen införandet av utsläppsregler i pengar räknat. Jo, enligt prognoser kommer EU:s flyglag leda till att flygtrafiken genom EU fram till 2020 betalar mellan 1,2–4,5 eurocent per liter bensin. Bilar och lastbilar i EU betalar upp till 40 gånger mer i bensinskatt.

Flygbolaget SAS beräknar att kostnaden, omräknat till pris per resa och passagerare, kommer att bli i genomsnitt 5–10 kronor. Det är alltså kaffepengar man bråkar om.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *