Det är i senaste laget

Standard

Vi har alltid byggt samhället efter det klimat vi har. Det håller inte alls nu, utan vi måste bygga samhället efter det klimat vi får. Och det är i senaste laget att göra så, eftersom uppvärmningen verkligen är på gång. Alla beslut nu måste genomsyras av klimatförändringen.

Varmare klimat ger häftigare skyfall, häftigare monsunregn och häftigare orkaner. Dagens exempel (2021-08-30) är Ida, som just nu borrar sig in över kusten nära New Orleans med vindar omkring 60 m/s (cat.4 orkan) och runt 400 mm regn. Faktiskt på dagen 16 år sedan superorkanen Katrina svepte in över samma kust.

Klimatförändringen är egentligen ganska enkel fysik. Kol och vatten är och har alltid varit i konstanta mängder på jorden. När vi gräver upp och förbränner alltmer kol/olja/gas blir resultatet kolatomer ut i lufthavet, som direkt binder med syreatomerna. Vi får då en mycket stabil molekyl  CO2, som stannar i atmosfären i flera hundra år. De CO2 molekyler som vi släpper ut nu bidrar alltså starkt till uppvärmningen långt in i framtiden. Varmare luft påverkar i sin tur vatten/is. De enorma mängderna is vid polerna smälter och varmare hav tar större plats, därmed snabbt stigande havsnivåer. Det kan bli 1 m till år 2100, 2-4 m 2200 och långt i framtiden 50-100m om vi lever som nu. Risken är faktiskt ganska stor att vi inte förstår eller inte vill förstå hur illa det är. Inte många är pigga på att under en period sänka sin levnadsstandard för att kunna skippa den fossila energin. Dock blir vi så illa tvungna och då får politikerna sluta med allt käbbel och anpassa samhället i stället. Om det inte då är för sent. Det kan nämligen vara så, att vi då passerat en tröskel.Vårt kära jordklot tar då över uppvärmningen själv.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *