COP 27 blev en total flopp!!

Standard

Cop27 i Egypten blev en total flopp. Fonden för klimatskador-som beslutades-är otroligt vagt formulerad. Vem ska bidra med pengar och vem ska gynnas. Inte kan man väl tro att Kina ska gynnas, men kineserna tror så själva. Inget nytt om skärpta utsläpp och utfasning av olja/kol/gas. Det stoppet fixade oljeländerna. Att fortfarande prata om 1,5 graders målet är bara dumheter. Nu går planeten mot en uppvärmning på 3 grader och flera tröskelpunkter är aktuella. Som exempel ger ju uppvärmningen av luft/hav att is smälter till vatten allt snabbare, haven stiger och snart passerar vi tröskelpunkten för havet. Då spelar det ingen roll om vi minskar våra utsläpp. Havsnivån stiger hela tiden- långsamt men säkert-dock allt snabbare.

Under helgen 20-21 nov.-22 inträffade något mycket ovanligt i landets södra delar- ”snösmockan”. Inte alls ovanligt med snö  i november, men inte mängder mer än en halv meter på ett större område nära Östersjön under samma dag. Kopplingen till klimatförändringen ligger nära till hands. Sommarvärmen i oktober blev extrem och Östersjön behöll mycket av värmen. När då kall luft från Arktis sökte sig ner över landet blev temperaturkontrasten extra stor mellan varmt och kallt. Stora energimängder från den fortfarande varma Östersjön drogs in över landet med nordostvindar och gav kraftfulla cumulonimbusmoln med både åska och enorma snömängder på kort tid. Precis samma effekt får vi sommartid med skyfallen på drygt 100 mm. Grunden till våra allt värre extremväder är alltså klimatförändringen- uppvärmningen som vi själva till stor del fixat med våra utsläpp.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *