Brittsommar

Standard

En legend berättar att den heliga Birgitta tyckte att vi hade så kallt och bistert  klimat här i Norden, att hon bad för oss. Herren ska då ha svarat med att kring den heliga Birgittas dag(7 oktober) ge oss några extra sommardagar. Dessa kom att kallas Brittsommar. Uttrycket brittsommar förekommer bara i Sverige och svenskspråkiga delar av Finland. Men i många länder har man uppmärksammat att det vissa år förekommer en ovanligt varm period under hösten, och därför finns det ett antal synonymer till brittsommar. I till exempel Norge och Danmark lånar man in det anglosaxiska uttrycket indiansommar- en stabil och varm period under hösten, som Nordamerikas indianer utnyttjade för buffeljakt och liknande. På tyska heter det ”Altweibersommer”, en de gamla kvinnornas sommar alltså eller helt enkelt en kärringsommar.

altweibersommer_080729_1307

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *