Klimatförändringen ruckar på årstiderna

Standard

SMHI:s definition av årstiderna är ett problem när nu klimatförändringen är ett faktum. För att det ska bli vinter så ska vi ha fem dygn under noll grader, men det har inte inträffat i år. Därför kallas årstiden höst, men 2007-2008 hade vi inte heller någon vinter. Då bestämdes att höst kan det vara till och med den 14 februari och våren kommer tidigast den 15 februari. Men våren behöver 7 dygn over noll grader för att inträda. Så dessa dagar har vi en odefinierad årstid,  men är det milt nu i 7 dygn så inträder våren den 15 februari och det är ganska troligt i vårt aktuella väderläge. Alltså ingen vinter i år och rekordsnabb vår. Om sedan kylan kommer i mars, som förra året, kan vi inte backa, utan då kallas det bara ett bakslag, men våren fortsätter. Vi får se om SMHI hittar på nya definitioner i dessa klimatförändringens tider. Fåglarna reagerar för den ständiga mildluften och revirkampen i dammarna i Malmö är i full gång.

Det går för långsamt

Standard

Halten av växthusgaser i atmosfären nådde nya högstanivåer 2017 enligt WMO:s årliga rapport Greenhouse Gas Bulletin. De ser inga tecken på vändning eller minskning av ökningstakten. Halten av växthusgaser i atmosfären driver den långsiktiga klimatförändringen, höjningen av havsnivån, försurningen av haven och förekomsten av mer extremt väder. Det globala värdet på CO2 är nu 406 ppm. Senast det var liknande halter av växthusgaser i atmosfären var för 3-5 miljoner år sedan, då det var 2-3 grader varmare och havsnivån var 10-20 m högre än nu.Den globala uppvärmningen under de senaste fem åren är i medeltal 1,1 grad varmare visar också att 1,5 graders uppvärmning inte ligger så långt in i framtiden, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI Rossby Centre.

– Vetenskapen är tydlig. Utan snabba nedskärningar i koldioxid och andra växthusgaser kommer klimatförändringen att ge ökande destruktiva och oåterkalleliga effekter på livet på jorden. Vår moderna livsstil är dock inte lätt att ändra på.

 

 

Väderåret 2018- varmt, torrt och soligt

Standard

Väderåret 2018 blev helt osannolikt i den meningen att ingen hade väl trott på en så lång, torr och het sommar redan nu. Den varmaste någonsin. Klimatforskarnas förutsägelser om framtidens somrar kom alltså i tidigaste laget. Sommarhettan dök upp redan i maj och tycktes aldrig ta slut. Den stora värmetoppen fick vi i juli. Varningarna för värmebölja och skogsbränder blev många och när ett högtryck gav ständig torka, så blev skogsbränderna utbredda och mycket svårsläckta. Det blev badsommaren vi aldrig glömmer. Värmen letade sig ofta en bit över 30 grader- en lång rad tropiska nätter och därmed  långa, sköna utekvällar, men  tyvärr också alltför varma nätter. Naturen torkade helt ut- gula gräsmattor och en del träd och buskar med grunda rotsystem dog, eftersom många kommuner var tvungna att införa vattenförbud. Brunnarna sinade för många och lantbrukarna led av torkan. Resultatet blev nästan halverad skörd. Det som är mest skämmande är dock att ingen klimatforskare kan utesluta kopplingen till klimatförändringen. Är sommaren 2018 en tillfällighet, eller i viss mån ett samspel med den globala uppvärmningen?

 

Ett gigantiskt riskprojekt!!

Standard

Fossila energin kommer att upphäva en eller två istider. Vi människor har nu blivit en geologisk kraft, som ändrar naturens och klotets framtid. Klimatförändringen är ett faktum och vi står stumma och undrande. Tragedin idag är den bristande insikten av tragedin.Vår moderna livsstil ändrar vi inte på i första taget. Det som händer är långt borta och att det blir varmare är bara skönt! Så resonerar flertalet svenskar och ser en löneökning i plånboken, som mycket viktigare. Bilen, flyget, köttbiten och stort och varmt hus vill vi inte tumma på. Vi röstar bara på partier, som lovar bättre välfärd, oftast i pengar räknat. Klimat och miljö får sköta sig själv – dock inte så trevligt med den extremt långa värmeböljan i somras. Den kommer nog inte igen i första taget, eller..?.. Inte heller så roligt med torkan/vattenbristen och de utbredda skogsbränderna. Troligen bara tillfälligheter, eller.?… Klimatforskarna har nog inte klart för sig, eller.?…. Det har ju faktiskt blivit precis som klimatforskarna sade för 30 år sedan! Fler och värre extremväder, allt varmare, haven stiger, smutsigare luft och vatten osv. Dessutom i en allt snabbare takt, ju mer koldioxid vi släpper ut i lufthavet. Koldioxidmolekylen stannar kvar i atmosfären i flera hundra år. Det blir alltså inte linjärt varmare utan exponentiellt och det kanske inte dröjer alltför länge innan tröskeleffekterna inträder. Då tar klotet hand om uppvärmningen själv och vi människor kan ingenting göra längre. Ett gigantiskt riskprojekt med andra ord, som vi människor har satt igång. Och tragedin är idag den uteblivna insikten om tragedin hos det stora flertalet.

 

Koldioxid i lufthavet nu nära 410 ppm

Standard

Man mäter halten koldioxid i ppm, parts per million, alltså miljondelar. Halten av koldioxid låg i århundraden kring 280 ppm. I dag ligger värdet på nära 410 ppm, efter en kraftig ökning från mitten av 1900-talet. Det är just den ökningen som huvudsakligen orsakat temperaturökningen, enligt klimatforskarna. Vi närmar oss ett tröskelvärde( tippingpoint).Man kan jämföra med en dominoeffekt. När man vält den första brickan är det försent. Alla brickor kommer att välta och det finns inte mycket att göra åt det. Jordklotet värmer upp sig självt. Klimatforskarna försöker jämföra med tider bakåt i historien- hur var det då?

 

3d-väder, 5b bana eller 3-6-9

Standard

Det är även inom väder/klimat området populärt med sifferbeteckningar på olika fenomen. 3d-väder är lättast att förklara. Det är nämligen det väder vi har nu- dis, dimma och duggregn. 5b bana är den mest fruktade lågtrycksbanan vintertid i Sydsverige- lågtrycken rör sig norrut över Polen och upp över södra Östersjön. Får ny kraft över Östersjön och kan utvecklas till en snöstorm med nordostliga stormbyar.Annars kan man på bilden se de vanligaste lågtrycksbanorna och de utvecklade stormarna bildas nästan alltid i havet väster om Irland genom kollision av varm och kall luft. Ex. orkanen Gudrun i januari 2005. Siffrorna 3-6-9 har myntats av klimatforskarna. Om vi fortsätter vår ”moderna ” livsstil får vi tyvärr en uppvärmning globalt på runt 3° och därmed 7-8° i Arktis. Siffran 6 står för den 6:e massutrotningen av däggdjur i klotets historia och det är dessutom den första, som vi människor orsakar. Siffran 9 är jordens befolkning runt 2050, alltså 2 miljarder mer än nu och år 2100 väntas troligen 11  miljarder. Mycket dystra siffror med andra ord, när vi redan nu smutsar ner både luft och hav i allt större omfattning.

Som lök på laxen äkta brittsommar

Standard

Efter den mest extrema sommar vi upplevt kom alltså även en dryg vecka(v41) med äkta brittsommarväder. Maxtemperaturen klättrade lätt över 20° flertalet dagar och solen dominerade med hjälp av en högtrycksrygg. Dessutom mest svaga sunnanvindar. Kan det bli bättre? Kärt barn har många namn- hos oss är det brittsommar, som gäller. I till exempel Norge och Danmark lånar man in det anglosaxiska uttrycket indiansommar. Tyskarna kallar perioden Altweibersommer. En legend berättar att den heliga Birgitta tyckte att vi hade så kallt och bistert  klimat här i Norden, att hon bad för oss. Herren ska då ha svarat med att kring den heliga Birgittas dag ge oss några extra sommardagar.

Den extrema sommaren 2018- inte bara en tillfällighet

Standard

Facit för sommaren 2018 i Malmö blev en medeltemperatur på 3.7 grader över normalen och nästan snustorrt- 20 mm mot normalt 150 i perioden maj-juli. Tre ynka mm kom det i juli månad. Först i mitten av augusti kom de första rejäla regnen. Naturligtvis gav det ständiga högtrycket solrekord också och ett stort antal dagar med maxtemperatur över 30 grader. Sommaren blev verkligen det mest extrema man kan tänka sig med ständigt grill- och vattenförbud. Varningar för höga temperaturer och en extremt hög risk för skogsbränder nästan hela tiden. Det klorofyllgröna i naturen övergick i bruna nyanser och många buskar och träd tappade sugen. Inte någon sommar bakåt i tiden kan jämföras med denna. Så slutsatsen blir att klimatförändringen denna gång samspelar med vädret. Man brukar skilja mellan klimat och väder, men denna gång går det inte. En medeltemperatur på 3 grader varmare under sommaren är ju vad klimatforskarna tror vi får om c:a 50 år och så kommer denna hetta nu!! Plötsligt måste vi anpassa oss till 30-gradig värme och utdragna torrperioder. Samhället måste nu ”ta höjd för” dessa värden. Inte lätt för lantbruk, sjukvård, skogsvård osv.

Värmeböljan sommaren 2018 blev extremt lång och extremt varm

Standard

Även juli månad slogs sol-och värmerekord. Medeltemperaturen hamnade i Malmö på 21,2 ° och ynka 3 mm regn. Visserligen var juli 2006 lika varm, men inte lika många stekheta dagar över 30°.Några värmeböljor på 1 eller 2 veckor sommartid har vi ganska ofta, men sommaren 2018 är ju hittills en enda lång värmebölja. Från i början av maj till åtminstone en bit in i augusti har både värmen och torkan varit pressande. När detta skrives(2 aug.) har Malmö fått mindre än 20 mm(mot normalt 140) under denna period och ett stort antal riktigt heta dagar över 30°. Utbredda skogsbränder, mindre än halva skörden för bönderna och i torkans spår nödslakter på grund av foderbrist. Vattenbrist och eldningsförbud i många kommuner, träd och buskar gulnar och tappar bladen, gräsmattorna helt gula. Endast vin-och äppleodlarna jublar. SMHI har utfärdat varningar för extremt höga temperaturer i flera distrikt. Sommaren 2018 är skrämmande lik normalsommaren vi får om 30-40 år om utsläppen av koldioxid inte stoppas snabbt. Sommaren 2018 är hittills 4 grader varmare än normalt vad gäller medeltemperaturen. Man kan tyvärr inte sära detta extremväder från klimatförändringen. Den pågår i högsta grad och borde ge utslag i vårt kommande val också.

 

 

Juni 2018 – extremt varm och torr

Standard

Torkan och värmen bara fortsatte även under hela juni och nu ser skördarna i Skåne ut att halveras, träd/buskar och gräsmattor övergår alltmer i gula nyanser. Vi har upplevt den varmaste junimånaden på 26 år. Värmerekordet i Malmö- sedan mätningarna började- är från 1992. Då uppmättes 18,7° i medeltemperatur och 0 mm vad gäller regnen. I år bara några tiondelar lägre och 13 mm nederbörd. Alla dagar klättrade temperaturen över 20 grader, ganska ofta över 25, utom en dag. Gissa vilken. Jo, midsommarafton och då drog en regnskur också förbi. Ett allt större problem är torkan, eftersom regnen fortfarande styrs norr om Sydsverige även nu i juli. Visserligen ökar risken/chansen för lokala åskskurar, men värmen bara fortsätter. I vattnet 20-22° och luften 5° högre låter behagligt. Fortsätter gör också skogsbränderna och den här sommaren har skrämmande likheter med somrarna  vi får i framtiden om koldioxid- utsläppen inte stoppas effektivt. Tyvärr går det alldeles för långsamt- både globalt och i vårt land- att dämpa utsläppen. Den moderna livsstilen vad gäller transporter (flyg,bil), köttätande osv innebär allt större påfrestningar för samhället i framtiden. Hav och luft smutsas ner, havsnivån stiger allt snabbare och vädret blir extremare. Inför valet i september är dock miljö/klimat ingen särskilt het fråga, tyvärr.

fullsizeoutput_992d