EU-valet närmar sig. Alla ser väl hur drabbade vi redan är av klimatförändringen!!

Standard

Månaden maj blev närmast en lång värmebölja. Många värmerekord har säkert slagits och i slutet fick vi åskväder av en helt annan kaliber än förr. Jag råkade vara i Båstad, när staden översvämmades- ett stort antal kraftiga åskväder drog fram och gav 90-100 mm på bara 3-4 timmar. Dagvattenledningarna är i många kommuner sammankopplade med avloppsledningarna och dimensionerade för att klara ett 10-årsregn. Det lustiga är att 10-årsregnen bygger på statistik bakåt när man byggde ledningarna, så med dagens skyfall på runt 100 mm(som motsvarar ett 150-årsregn) blir det garanterat översvämning både i huset och utanför.Men inte många kopplar skyfallen med klimatförändringen. Inte heller att skyfallen kommer allt oftare och drabbar allt större områden, som nu på Kontinenten. Inte heller flygets höghöjdsturbulens, som allt kraftigare och högre åskmoln ger. Vi trampar bara på med mindre plånboksfrågor vad gäller mat, bensin osv. Den stora grejen är nu att man vill stänga ute alla flyktingar från att komma in i EU. Det är dömt att misslyckas om man inte klassar alla som ekonomiska flyktingar och inte som det oftast är-flyktingar från ett skenande klimat.