Det går för långsamt

Standard

Halten av växthusgaser i atmosfären nådde nya högstanivåer 2017 enligt WMO:s årliga rapport Greenhouse Gas Bulletin. De ser inga tecken på vändning eller minskning av ökningstakten. Halten av växthusgaser i atmosfären driver den långsiktiga klimatförändringen, höjningen av havsnivån, försurningen av haven och förekomsten av mer extremt väder. Det globala värdet på CO2 är nu 406 ppm. Senast det var liknande halter av växthusgaser i atmosfären var för 3-5 miljoner år sedan, då det var 2-3 grader varmare och havsnivån var 10-20 m högre än nu.Den globala uppvärmningen under de senaste fem åren är i medeltal 1,1 grad varmare visar också att 1,5 graders uppvärmning inte ligger så långt in i framtiden, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI Rossby Centre.

– Vetenskapen är tydlig. Utan snabba nedskärningar i koldioxid och andra växthusgaser kommer klimatförändringen att ge ökande destruktiva och oåterkalleliga effekter på livet på jorden. Vår moderna livsstil är dock inte lätt att ändra på.

 

 

Väderåret 2018- varmt, torrt och soligt

Standard

Väderåret 2018 blev helt osannolikt i den meningen att ingen hade väl trott på en så lång, torr och het sommar redan nu. Den varmaste någonsin. Klimatforskarnas förutsägelser om framtidens somrar kom alltså i tidigaste laget. Sommarhettan dök upp redan i maj och tycktes aldrig ta slut. Den stora värmetoppen fick vi i juli. Varningarna för värmebölja och skogsbränder blev många och när ett högtryck gav ständig torka, så blev skogsbränderna utbredda och mycket svårsläckta. Det blev badsommaren vi aldrig glömmer. Värmen letade sig ofta en bit över 30 grader- en lång rad tropiska nätter och därmed  långa, sköna utekvällar, men  tyvärr också alltför varma nätter. Naturen torkade helt ut- gula gräsmattor och en del träd och buskar med grunda rotsystem dog, eftersom många kommuner var tvungna att införa vattenförbud. Brunnarna sinade för många och lantbrukarna led av torkan. Resultatet blev nästan halverad skörd. Det som är mest skämmande är dock att ingen klimatforskare kan utesluta kopplingen till klimatförändringen. Är sommaren 2018 en tillfällighet, eller i viss mån ett samspel med den globala uppvärmningen?