Trög omställning till fossilfritt.

Standard

Hur går det med att växla över till ett fossilfritt samhälle? Sverige har ju beslutat att nå 0-utsläpp år 2045. Tyvärr inte särskilt bra. Vårbudgeten 2021 verkar inte heller ge någon ljusning. Men är det inte nödvändigt med en snabb utfasning av fossila bränslen och att alla tar problemet på största allvar. Jo, det är nödvändigt, men de politiska partierna tjafsar bara om vem som är bäst att mota bort flyktingar från landet. SD påstår att de skjutgalna kriminella kommer utifrån och målar upp en helsvart bild av flyktingarnas insats i Sverige. Dock märker nog många att sjukvården knappast kunde klara sig utan all invandring. M och KD följer SD i spåren nästan enbart för röstfisket. Det händer dock viktigare saker. Klimatforskarna kommer nu med alarmerande rapporter om att metanutsläppen ökar rejält.  Metan är en långt aggressivare gas för uppvärmningen än koldioxid. Planeten har enorma områden nära Arktis med ständigt frusen mark, som nu tinar i en allt större hastighet. Då strömmar stora mängder metangas ut i atmosfären. Samtidigt ökar utsläppen av koldioxid hela tiden- nu nytt rekord med 420 ppm i lufthavet. Vi närmar oss  nivåer, som fanns för 15 miljoner år sedan. Då var det 3-4 grader varmare och havsnivån 20 m högre. Vid 3 m högre skulle hela Falsterbonäset dränkas. Forskningen visar att världen nu snabbt rör sig mot förändringar i klimatsystemet som saknar motstycke i människans historia. Metanutsläppen ger ”berusade” skogar i Sibirien- marken tinar upp och träden lutar betänkligt. Vår generation skulle kunna stoppa utsläppen vid 2 graders uppvärmning, men är tyvärr så berusade av dagens alla bekvämligheter att ingenting görs. Skjutningar, invandringen och pandemin är det enda som folk bryr sig om. Dock blir en planet med allt mindre skog/natur och alltfler köttätande människor en utmärkt grogrund för nya virus och pandemier.

Vintern blev helt normal och även torr

Standard

Vintern blev inte så kall, som många tror, även om vi använder de nya,varmare normalvärdena för Malmö. Mycket mild december följdes av januari, som pendlade nära nollan och så kom kylan rejält under början av februari. Dock fick vi ett tvärkast till riktig vårvärme från mitten av månaden. Den 25:e slog Lund nytt värmerekord med +14,4°. Enligt SMHI får våren inte komma före den 15 februari och det dröjde bara ytterligare några dagar, så hade hela Skåne vår. Medelvärdet för vintern blev 1,8° mot normalt 1,7° och det blev också en torr vinter.

Även i Danmark allt varmare och mera blött klimat

Standard

I vårt grannland Danmark precis samma utveckling på klimatförändringen. Det har aldrig varit varmare och blötare än nu. Det visar normalperioderna tillbaka så långt man har mätningar. Varm luft kan innehålla mera fukt och när det brakar loss drabbas vi av extrema regnmängder. Därför under somrarna allt större problem med både torka och skyfall. Därför störst regnmängder under året i augusti.

Det nya normala är varmare än det gamla

Standard

Planeten värms nu upp hela tiden och normalvärdena för landet blir också varmare. Vi har vid årsskiftet bytat normalperiod. Internationellt är det medelvärden man tar från 30-årsperioder- innan från perioden 1961-1990, nu perioden 1991-2020, som är betydligt varmare. Planeten har tills nu blivit drygt 1,2° varmare, men på 30 år har det blivit runt 2° varmare i vårt land, mer i norr, något mindre i söder. Ja, vintern har i Norrland på vissa orter blivit nära 3° varmare (se bild nedan). Jag har ritat upp ett diagram för Malmö och då ser man att månaderna skiljer sig åt vad gäller både värmen och nederbörden. Vinter och sommar har blivit nästan 2° varmare och även blötare. Året 1,3° varmare och 50 mm mer nederbörd. Fortsätter vi med våra utsläpp av växthusgaser som innan, så når vi långt över 3° varmare i slutet av århundradet. Det betyder för Arktis del 7-8°. Vad gäller den globala havsnivån tror nu många klimatforskare att en höjning på 1 m inte räcker. När stormar passerar stiger havet tillfälligt ytterligare runt 1,5 m, ibland mer.

2020 blev det hetaste året någonsin- både lokalt och globalt!!!

Standard

Ska man peka ut landets varmaste plats vad gäller årsmedeltemperaturen, så blir det Falsterbo. Året 2020 slog många stationer nytt rekord och just Falsterbo hamnade på 11,0° över hela året. Min statistik gäller Malmö, som inte är långt efter med 10,6° mot normalt 7,8°- alltså nästan 3 grader varmare än normalt. Ser man på diagrammet nedan så är alla månader varmare eller mycket varmare än det normala- alla utom semestermånaden juli!!! De stora regnmängderna föll vintertid och våren/sommaren blev i stort torr. Totalt blev årsnederbörden nära 600 mm, som är helt normalt.

Värmerekord 2020 och vi går mot en allt varmare värld !!

Standard

Ser man enbart vädermässigt på året 2020, så blir det ganska säkert det varmaste året någonsin globalt, men också i Sverige. Rekordet har än så länge Falsterbo med en årsmedeltemperatur på 10,4 grader från 2014. Detta skrivet 30 december, men efter nyåret höjer vi säkert rekordet med ett flertal tiondelar och det är som vanligt någon ort i Skåne. Vi ändrar också normalvärdena för alla orter i landet. Perioden 1991-2020 blir normen och de 30 åren är betydligt varmare än 1961-1990. Klimatet blir ju, som alla nu vet, allt varmare på grund av våra utsläpp av koldioxid i lufthavet Det svenska väderåret har i Sydsverige inte längre alltid 4 årstider. Vintern blir allt kortare- ibland får vi ingen vinter i Skåne- utan i stället en kylig regnperiod. Sommaren blir allt längre. Maj och september är nu oftast sommarmånader. Det låter kanske bra för vår del, men globalt går vi mot en katastrof på längre sikt. I vissa delar av världen blir det för varmt att leva och flyktingströmmarna därmed enorma. Dessutom smälter isen vid polerna och världshaven kan höjas med 50-100 m på lång sikt. Det har hänt förr mellan istiderna. Att stoppa utsläppen inom 30 år för att nå under 2 graders höjning är inte möjligt utan ett tekniksprång vad gäller energin. Vår generation har vant sig vid den billiga fossila energin och lever alldeles för bekvämt att ändra på det. Tyvärr kan vi snart passera en tröskel (tippingpoint), då klotet tar över uppvärmningen själv. 

Orkanerna på Atlanten har i år varit så många att namnen tagit slut – nu får de namn efter grekiska bokstäver.

Standard

Året 2005 var ett rekordår för tropiska orkaner på Atlanten. Man nådde upp i 28 st inklusive monsterorkanen Katrina mot New Orleans, som fyllde staden med vatten och nära 2000 människor drunknade. De tropiska orkanerna får sin kraft och energi från varma hav. Ju varmare, desto mer energi till orkanen. I en allt varmare värld, som vi människor bidrar till, kan man därför räkna med att orkanerna betydligt oftare växer till den värsta klassen 5 och förstör allting vid kontakt med kusten. Vindstyrkan når ofta upp i dubbel orkan(60-70 m/s) och regnmängden mer än vad som kommer normalt på ett helt år. Vindarna piskar upp vågorna till 5-10 m och förstörelsen blir total där orkanen går i land. Dagens storm längs främst norra västkusten är resterna av den tropiska orkanen Zeta, som höjt energin i ett av många atlantiska lågtryck, som drabbat oss sista tiden.

Atlantic Names

Atlantic Pronunciation Guide (PDF)

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaias

Josephine

Kyle

Laura

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Ana

Bill

Claudette

Danny

Elsa

Fred

Grace

Henri

Ida

Julian

Kate

Larry

Mindy

Nicholas

Odette

Peter

Rose

Sam

Teresa

Victor

Wanda

Alex

Bonnie

Colin

Danielle

Earl

Fiona

Gaston

Hermine

Ian

Julia

Karl

Lisa

Martin

Nicole

Owen

Paula

Richard

Shary

Tobias

Virginie

Walter

Arlene

Bret

Cindy

Don

Emily

Franklin

Gert

Harold

Idalia

Jose

Katia

Lee

Margot

Nigel

Ophelia

Philippe

Rina

Sean

Tammy

Vince

Whitney

Alberto

Beryl

Chris

Debby

Ernesto

Francine

Gordon

Helene

Isaac

Joyce

Kirk

Leslie

Milton

Nadine

Oscar

Patty

Rafael

Sara

Tony

Valerie

William

Andrea

Barry

Chantal

Dorian

Erin

Fernand

Gabrielle

Humberto

Imelda

Jerry

Karen

Lorenzo

Melissa

Nestor

Olga

Pablo

Rebekah

Sebastien

Tanya

Van

Wendy

  • Alpha        Zeta
  • Beta           Eta             Det kan alltså bli tangerat rekord 
  • Gamma     Lota            28 st om också Eta dyker upp!!!
  • Delta
  • Epsilon
  • Tillägg 18 november- Eta dök upp och inte nog med det. Den kraftigast orkanen, som förekommit på Atlanten denna säsong- Lota- en klass 5 orkan- dök upp den 17 nov. Det blev alltså alla tiders rekord på 29 orkaner på Atlanten året 2020!!!

Het avslutning på sommaren 2020. Snart bytar vi normalperiod

Standard

Sommaren 2020 blev i stort varm och solig, men ovanligt nog inträffade det svalaste vädret under semestermånaden juli. Dock fick vi åter rejäl värme i augusti med runt hälften av dagarna med högsommarvärme över 25 grader. Lund var hetast i landet med 33,3 grader den 9:e. Normalvärdet för hela sommaren i Malmö är 16,0 grader och i år hamnade vi på 17,9- alltså nästan 2 graders värmeöverskott. Det är förresten sista sommaren och året vi jämför med normalvärden från perioden 1961-90. Vid årsskiftet bytar vi normalperiod till 1991-2020 och sommaren under denna period är betydligt varmare- i Malmö 1,2 grader. Det stämmer ganska bra med den globala uppvärmningen på drygt  1 grad, så visst närmar vi oss ganska snabbt värdet 1,5 grader. Är det någon som tror att våra politiker här och i övriga världen kan stoppa utsläppen av koldioxid enligt Parisavtalet och därmed hindra uppvärmningen att nå över 2 grader?? Vi måste redan nu anpassa oss efter stigande hav och allt häftigare extremväder. Dessutom närmar sig jordens befolkning 8 miljarder, trots alla pandemier. Vi är jordens farligaste djur och tränger ut alla andra.

Sommartorkan ett allt större problem, men även skyfallen

Standard

Väderåret 2020 har börjat varmt. När nu halva året har gått är det drygt 3 grader varmare än normalt, som gäller för Malmö.En ganska kall period i maj kompenserades med råge av en värmebölja i slutet av juni. Dessutom-som vanligt- var torkan utbredd under en lång period under mars-maj, men i juni kom regnen.

 

Under senare år( inte minst 2018) har problemen vad gäller torka blivit allt större i Sydsverige under sommarhalvåret. Årets sommar är inget undantag. Ett flertal kommuner i Skåne har redan infört bevattningsförbud. Under första juliveckan tog dock lågtrycken över och naturen fick efterlängtat regn, lokalt mer än 50 mm. Hur blir nu resten av sommaren? Troligen kommer ett flertal perioder med torka och högsommarvärme i juli och augusti och vattenbristen kvarstår. Klimatet håller på att förändras precis som forskarna hela tiden sagt- allt varmare somrar med allt längre torrperioder, som tillfälligt bryts av häftiga åskskurar. I skyfallen regnmängder, som vi inte upplevt innan-allt oftare passeras 100 mm på en ort under en eftermiddag och det klarar inte våra dagvattenledningar av. Då får man leda vattnet från skyfallen längs markytan ner till lägre liggande områden i naturen. Så eftersom klimatförändringen redan är ett faktum och många inte bryr sig, så måste vi anpassa oss efter de allt större problem, som den ger.

 

 

Ett blockerande högtryck i april 2020

Bild

Vi har i landets södra delar haft torrt och soligt med kyliga nätter. Ett kraftfullt högtryck, som likt en sumobrottare motar bort alla angrepp av blöta lågtryck. De tvingas ta banor från Atlanten- antingen långt norrut eller ned mot Sydeuropa. I de centrala delarna av högtrycket svaga vindar och med en brännande sol når vi upp i närheten av 20°. Rapsfälten i södra Skåne blommar för fullt( med början 18 april), ett flertal veckor tidigare än normalt. Det är snustorrt. Hur länge högtrycket står emot är inte lätt att säga.

Hur varmt  kan det då bli i Skåne under vår/försommar. Här är en tumregel lätt att komma ihåg:

Det är varmt när det är 5° i  januari, 10° i  februari, 15° i mars, 20° i april, 25° i maj, 30° i juni och 35° i juli/augusti.